چگونه می توان ارسال خبرنامه ها را زمان بندی کرد ؟ از چه نوع ویرایش گرهایی برای ایجاد خبرنامه ها می توان در میلرلایت استفاده کرد ؟ آدرس ارسال کننده یا Sender Address را کجا می توانم تغییر دهم ؟ چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که ایمیل های من به اشخاصی که خبرنامه ها را اسپم کرده اند مجددا ارسال نمی شود ؟ چگونه می توان نسخه متنی یک خبرنامه را ایجاد و ویرایش کرد ؟ آیا می توان فایلی را در خبرنامه پیوست کرد ؟ (attachments) چگونه می توان یک خبرنامه را مجددا ارسال کرد ؟ چگونه می توانم شروع به استفاده از میلرلایت کنم ؟ چگونه می توان عنوان ایمیل و یا متن خبرنامه را شخصی سازی کرد ؟