نحوه ایجاد و استفاده از custom field ها چگونه است؟ اگر آدرس ایمیل تکراری وارد کنم، چه اتفاقی می افتد ؟ چگونه می توانم لیست مشترک های خود را به یک فایل اکسپورت کنم ؟ آیا من می توانم آدرس ایمیل هایم را از سیستم های دیگر وارد برنامه کنم ؟ چگونه می توانم آدرس ایمیل هایم را در قالب یک فایل به برنامه ایمپورت کنم ؟ چگونه می توان مشترکی را که قبلا لغو اشتراک کرده است، دوباره به حالت اشتراک فعال برگرداند ؟ چگونه می توانم لیست مشترکین خود را بخش بندی کرده و از آن استفاده کنم ؟ (segment) آیا آدرس ایمیل هایی که در بخش ها تکرار شده اند، ایمیل تکراری دریافت می کنند ؟ در کجا می توانم اطلاعات مشترکین خود را ویرایش کنم ؟