آیا میلرلایت سرویس API را ارائه می دهد ؟ روند کار تصویب یا Approval چگونه است ؟ روند احراز هویت خبرنامه های من که از سمت میلرلایت ارسال می شود چگونه است ؟ کمپین های خود را با گوگل آنالیتیک بررسی کنید