تعاریف ایمیل مارکتینگ

 • Drip Campaign

  Drip Campagin یک روش مرسوم در بازاریابی مستقیم است که منجر به دست آوردن مشتریان از طریق برنامه تولید سرنخ می شود. فرآیند این کمپین به این شکل است که با ارسال مکرر اطلاعات بازاریابی برای چشم اندازهای فروش و مشتریان بالقوه در بازه های زمانی طولانی تر منجر به پرورش سرنخ ها یا چشم اندازهای فروش از طریق قیف بازاریابی می شود.

 • HTML Email یا Plain Text Email

  دو نوع ایمیل وجود دارد که شما می توانید ارسال کنید ایمیل های HTML ی شامل رنگ و جدول و گرافیک و Plain Text که فقط به صورت متنی ساده می باشد. شما اصولا باید هر دو فرمت را در هنگام ارسال آماده کنید چون همه کلاینت های دریافت ایمیل، ایمیل های HTML را دریافت نمی کنند.
 • Bounce Back

  تعداد ایمیل ها از لیست شما می باشد که غیرقابل تحویل را به ارسال کننده ایمیل بر می گرداند. این زمانی اتفاق می افتد که آدرس ایمیل درست نبوده یا حذف شده باشد.
 • انصراف از اشتراک (unsubscribe-opt-out)

  یعنی توانایی مشترکین برای انصراف از اشتراک خود در لیست ایمیلی. دو نوع انصراف از اشتراک وجود دارد انصراف کلی یا انصراف از یک لیست خاص
 • Opt-in یا duble opt-in

  سه نوع لیست ایمیل وجود دارد، opt-in یعنی لیست های که کاربران یکبار در آنها ثبت نام کرده و اجازه ارسال ایمیل را به شما داده اند، double opt-in یعنی کاربران علاوه بر ثبت نام در لیست ایمیلی شما ازطریق لینکی در ایمیل خود این ثبت نام را دوباره تایید کرده اند. نوع سوم لیست های لید می باشند که به صورت دستی تولید شده است.
 • شخصی سازی

  شخصی سازی یعنی اینکه شما از نام، نام خانوادگی و اطلاعات گیرندگان ایمیل در متن ایمیل به صورت یک به یک استفاده نمایید. برای این موضوع شما نیاز دارید که پایگاه داده ای شما اطلاعات افراد را به صورت کامل داشته باشد و نرم افزار ایمیل مارکتینگی که استفاده می کنید این امکان را در اختیار شما قرار دهد.
 • قابلیت تحویل (Deliverability)

  این مفهموم به معنی تعداد ایمیل هایی از ارسال های شما می باشد که دقیقا در inbox گیرندگان قرار می گیرند. قرار گرفتن ایمیل ها در inbox بخش پیچیده ای از فرایندهای تولید نرم افزارهای ارسال ایمیل گروهی می باشد.
 • سالم نگهداری لیست ایمیل (List Cleaning)

  سالم نگهداری لیست ایمیل شما بسیار مهم می باشد. وجود ایمیل های مشکل دار در لیست شما احتمال اسپم شدن ایمیل های شما را افزایش می دهد. بسیاری از نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ این فرایند را به صورت اتوماتیک انجام می دهند.
 • نرخ کلیک (click-through rate)

  شرکت های مختلف این پارامتر را به گونه های مختلف اندازه گیری می کنند، پاسخ استانداردی برای تعریف این پارامتر وجود ندارد. آیا همه کلیک های اندازه گیری می شود یا یک کلیک به ازای هر ایمیل باز شده؟ این سنجش از این جهت که تمامی هدف شما در ایمیل مارکتینگ ایجاد ترافیک برای Landing page هایتان می باشد، مهم ست.
 • نرخ باز شدن ایمیل ها (open rate)

  نرخ باز شدن ایمیل مقدار کاربرانی را نشان می دهد (به صورت درصد) که ایمیل ارسالی توسط شما را باز کرده اند. این مقدار اصولا در نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ به ارسال کننده ایمیل نمایش داده می شود. مطالعات نشان می دهد که عدد 35 درصد برای این پارامتر عدد مناسبی می باشد.