آمارهایی در مورد ایمیل مارکتینگ:

بازاریابی ایمیلی یا همان ایمیل مارکتینگ یکی از مهمترین روش ها در فرآیند فروش اغلب سایت های فروش اینترنتی میباشد.

مزیت های ایمیل مارکتینگ عبارت اند از:

دسته بندی مشتریان

ارسال ایمیل های هدفمند به هرکدام از این دسته  ها

رصد میزان موفقیت کمپین ایمیلی

ایجاد تماس دائمی با مشتریان و هزینه کم

تمام اینها باعث میشود ایمیل مارکتینگ به یکی از مهمترین روشهای بازاریابی دیجیتال تبدیل شود. طبق تحقیقات در سال 2014 بیشترین میزان استفاده و همچنین بازگشت سرمایه را برای شرکت های انلاین به همراه داشته است (شکل پایین)

این مقدار برای شرکت های (B2B (business to business بسیار بیشتر است، چرا که مشتریان این شرکتها، فرد نبوده بلکه کسب و کارهایی هستند که میخواهند از خدمت/ محصول موردنظر استفاده کنند. با استفاده از ایمیل مارکتینگ میتوان همیشه آنها را از جدیدترین محصولات شرکت باخبر کرد و در صورت لزوم تخفیفاتی را به آنها ارائه داد.

یکی از مهمترین مسایل در طراحی ایمیل های گروهی، توجه به نسخه موبایل برای ایمیل میباشد. در سال 2014 میزان استفاده از اینترنت موبایل با میزان استفاده اینترنت در رایانه های شخصی برابر شد، و در سال 2015 اینترنت تلفن همراه از PC پیشی گرفت. این یعنی هر روز تعداد کاربران بیشتری از موبایل های خود جهت انجام امور کاری و شخصی استفاده میکنند. طبیعتا یکی از این کارها، چک کردن ایمیل ها میباشد.

بنابراین شما باید در طراحی ایمیل های خود همیشه به نسخه موبایل نیز توجه کنید.
نرم افزارهای ایمیلی مارکتینگی که این امکان را برای شما فراهم میکنند در اولویت کار خود قرار دهید چراکه باعث میشوند تعداد بیشتری از کسانی که ایمیل شما را باز میکنند، طراحی مطابق با تلفن همراه را مشاهده کرده و عمل خواسته شما را از خرید گرفته تا پر کردن فرم، انجام دهند.