5 ایده کمپین ایمیلی برای کمک به افزایش نرخ های تبدیل(اینفوگرافیک) :

برای افزایش بازاریابی داخلی و تولید بیش تر و بیش تر سرنخ ها، شما نیاز به استراتژی پرورش سرنخ سریع و شفاف دارید. با این وجود، 50 درصد سرنخ ها، آماده خرید در زمان مشخص نیستند. پس تولید سرنخ، مخصوصا از طریق ایمیل، یک راه هوشمندانه برای بازاریاب ها برای دسترسی آن هاست.

به نظر شما چرا ایمیل قدرتمند ترین کانال

برای پرورش سرنخ است؟

دلیلش این است که ایمیل یک تعامل فرد به فرد است و این کار می تواند بر اساس اینکه کجا یک سرنخ شخصی سازی شده باشد صورت بگیرد.

شما چگونه Email Drip Campiagn

خود را شروع کرده اید؟

 
اینفوگرافی زیر 5 ایده برای Drip Campaign برای افزایش فروش به شما ارائه می دهد

در مورد Drip Campagin اینجا را بخوانید