تغییر قیمت های نرم افزار ایمیل مارکتیگ میلرلایت

میلرلایت قیمت های نرم افزار ایمیل مارکتینگ خود را برای کاربران جدید تغییر داد، شما می توانید قیمت های جدید را در این آدرس ببینید.

در ضمن پلن 1000 نفره رایگان مادام العمر به پلن های میلرلایت اضافه شد، یعنی مشترکین شما زیر 1000 نفر باشند می توانید به صورت مادام العمر از خدمات رایگان میلرلایت برای ایمیل مارکتینگ استفاده کنید.

قیمت های برای مشتریان قبلی میلرلایت ثابت خواهد ماند و این مشتریان می توانند از قیمت های فراموش نشدنی میلرلایت برای ارتقاء یا تمدید پلن های خود استفاده نمایند!