چگونه می توان نسخه متنی یک خبرنامه را ایجاد و ویرایش کرد ؟

هر خبرنامه ای که ارسال می کنید باید نسخه متنی ساده نیز داشته باشد. این باعث می شود در صورتی که خواننده امکان مشاهده قالب HTML ایمیل را نداشته باشد، بتواند نسخه متنی آن را مشاهده کند.

روش کار به این صورت است :

شما به سادگی می توانید هر بار این متن را با فشردن دکمه Edit تغییر دهید. فقط توجه داشته باشید شما هیچ گونه لینک و یا تصویری را نباید به این قسمت اضافه کنید زیرا پشتیبانی نمی شود.

همچنین دو تگ {$url}و {$unsubscribe} را باید بدون تغییر بگذارید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان