نحوه ایجاد و استفاده از custom field ها چگونه است؟

این کار بسیار آسان است.

1. ابتدا لیست ایمیل خود را به برنامه ایمپورت کنید، سپس مطابق تصویر وارد تب custom field  شوید.

2. برای اضافه کردن فیلد مورد نظرتان دکمه نارنجی رنگ  Add custom field را بفشارید.
 
 
3. شما دو گزینه برای انتخاب خواهید داشت :
  • انتخاب ازلیست فیلد هایی که برنامه در اختیارتان گذاشته است
  • انتخاب یک فیلد دلخواه با وارد کردن نام و نوع آن

تمامی این merge tag ها مثل {$name} و {$email} را می توانید هم در متن اصلی و هم در خط موضوع خبرنامه هایتان استفاده کنید و ایمیل های خود را شخصی سازی کنید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان