چه تفاوتی بین Hardbounce و Softbounce می باشد ؟

Bounce به این معنا می باشد که ایمیل شما به یک آدرس خاص ارسال شده است. اما میل سروری که آن ایمیل را دریافت کرده است به جای ارسال آن به فرد مورد نظر، ایمیل را به شما برمیگرداند (  Bounce). این اتفاق دلایل مختلفی دارد که می توان این دلایل را به دو دسته کلی Hard و Soft تقسیم کرد.

Soft Bounce :  این دسته از ایمیل ها تا آنجایی که میل سرور آدرس مثصد را به رسمیت می شناسد ارسال می شود اما به دست گیرنده نمی رسد و برگشت می خورد. این اتفاق به دلایل مختلفی رخ می دهد. مثلا صندوق پستی گیرنده پر باشد،و یا سرور قطع شده باشد و یا پیام بیش از حد بزرگ باشد.

حال اگر این ایمیل ها پس از ارسال 5 خبرنامه ، باز هم Soft Bounce و همچنان بدون تغییر مثل باز شدن و یا کلیک شدن باقی مانده بودند، به طور خودکار این ایمیل ها به Hard Bounce انتقال داده می شوند.

Hard Bounce : این ها ایمیل هایی هستند که به فرستنده بازگردانده می شوند و به طور دائمی غیر قابل تحویل هستند.

آدرس نامعتبر است(نام دامنه وجود ندارد، غلط املایی، تغییر آدرس ، و غیره) ، سرویس دهنده پست الکترونیکی سرور دریافت کننده ایمیل را مسدود کرده است. گاهی اوقات سرورها ممکن است هر Bounce را متفاوت تفسیر کنند. پیام Bounce  ممکن است در یک سرور Soft تلقی شود و در سروری دیگر Hard .

نرم افزار ارسال ایمیل خودکار ما، آدرس ایمیل های Hard Bounce به بخشی به نام Bounced Subscribers انتقال می دهد و خبرنامه های بعدی شما دیگر به این آدرس ها ارسال نمی شوند.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان