آیا می توانم لیست آدرس ایمیل های مشترکینم را پاک کرده و مجددا لیستی جدید وارد کنم ؟

خیر. زیرا قیمت گذاری های میلرلایت بر اساس محدودیت در تعداد مشترکین و عدم محدودیت در ارسال ایمیل می باشد. زمانی که شما خبرنامه ای ارسال می کنید مشترکین شما، شمارش می شوند.

به طور مثال زمانی که شما خبرنامه ای را به 10000  مشترک خود ارسال می کنید اگر آن 10000 آدرس ایمیل را پاک کرده و مجددا 10000 آدرس دیگر را وارد کنید، شما با مشکل مواجه خواهید شد و برنامه به شما پیغام می دهد که تعداد مشترکین شما بیش از حد مجاز می باشد، در صورت نیاز پلن خود را ارتقاء دهید زیرا شما 20000  آدرس ایمیل وارد کرده اید.

 حال اگر حذف کرده اید چه باید انجام داد ؟

در این صورت شما 2 راه دارید :

  • اگر  تمایل به استفاده از آدرس های جدید دارید باید پلن خود را ارتقاء دهید.
  • اگر نمی خواهید پلن خود را ارتقاء دهید، با میلرلایت تماس بگیرید، ما لیستی از مشترکینی که حذف کرده اید را برای شما ارسال می کنیم، تا بتوانید در همین پلن فعلی از آنها استفاده کنید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان