چگونه می توانم لیست مشترک های خود را به یک فایل اکسپورت کنم ؟

این کار فوق العاده ساده است!

شما می توانید لیست مشترکین خود را در قالب یک فایل CSV فایل هایی که مقادیر آنها با کاما از هم جدا می شوند، دریافت کنید.هر گروه ایمیلی که بیشتر از یک آدرس ایمیل داشته باشد در فایل جداگانه CSV برای شما ایجاد می شود.

برای این کار باید روند زیر را طی کنید :


       1. یکی از گروه های مشترکین خود را انتخاب کنید.

     2. با کلیک کردن دکمه انتخاب همه و یا تعدادی از آدرس ایمیل های خود را انتخاب کنید.

    3. دکمه چرخ دنده کنار دکمه انتخاب را کلیک کنید و گزینه Export to a file را انتخاب کنید.

 

نویسنده : مهشید جز عباسچیان