چگونه گزارش ها را تجزیه و تحلیل کنم ؟

Overview tab یا تب گزارش هفتگی :

Total emails sent یا کل ایمیل های ارسال شده تعداد کل مشترکینی که خبرنامه های شما برایشان ارسال شده است را نشان می دهد.

Opened یا باز شده نشان می دهد که چه تعداد از مشترکین خبرنامه را باز کرده اند. معیار باز شدن در میلرلایت این است که تصاویر کامل لود شوند.اگر بر روی اعداد نمایش داده شده به عنوان تعداد مشترکینی که باز کرده اند کلیک کنید، می توانید مشاهده کنید که کدام مشتریان چند بار خبرنامه شما را باز کرده اند و یا بر روی لینک های آن کلیک کرده اند.

Clicked یا کلیک شده تعداد مشترکینی که بر روی لینک های موجود در خبرنامه کلیک کرده ند را نشان می دهد.

Bounced به این معنا است که ایمیل شما به آدرسی مشخص ارسال شده است اما میل سروری که مسئول دریافت ایمیل شما و ارسال آن به گیرنده می باشد آن را برگشت زده است و می گوید نمی تواند آن را به دست گیرنده برساند. لطفا لینک تفاوت بین Soft Bounce و Hard Bounce را در اینجا مشاهده کنید.

Unsubscribed یا لغو اشتراک مشترکینی را نشان می دهد که بر روی لینک لغو اشتراک و یا همان "Unsubscribed" کلیک کرده اند و نمی خواهند ایمیل از جانب شما دریافت کنند.

Spam complaints یا گزارشات اسپم مشترکینی را نشان می دهند که ایمیل های شما را اسپم کرده اند (قابل ذکر است که میلرلایت گزارشات اسپم را فقط تا سقف 1.0 % اجازه می دهد.)

Link activity tab یا تب فعالیت لینک ها :

Link در این ستون می توانید تمامی لینک هایی که در خبرنامه هایتان وجود دارند را مشاهده کنید.

Unique clicks این ستون نشان می دهد جه تعداد از مشترکین هر لینک را کلیک کرده اند. (هر مشترک فقط یکبار شمارش می شود)

Total clicks این ستون نیز مجموع کل کلیک ها را نشان می دهد.

Subscriber activity tab یا تب فعالیت مشترکین :

این تب به شما این امکان را می دهد تا تمام مشترکین خود و فعالیت هایشان را مشاهده کنید. این که هر کدام چند بار خبرنامه را باز کرده اند و یا بر روی لینک ها کلیک کرده اند.در این قسمت انتخابگر show به شما این امکان را می دهد که این مشترکین را مشاهده کنید : تمام مشترکین (All)، آنهایی که باز کرده اند (Opened)، آنهایی که کلیک کرده اند (Clicked)، آنهایی که لغو اشتراک کرده اند (Unsubscribed)، آنهایی که هرگز باز نکرده اند (Not opened)، آنهایی مه فیس بوک دارند (liked on Facebook)، و آنهایی که اسپم کرده اند (Spam Complaints).

Bounce summary tab یا تب خلاصه بونس :

این تب تمامی آدرس ایمیل هایی که Bounce شده اند را نشان می دهد. توضیح اینکه بونس چیست و تفاوت soft bounce و hard bounce را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان