نسخه آزمایشی شامل چه امکاناتی می باشد ؟

نسخه 30 روزه رایگان شامل :

  • دسترسی به تمام ویژگی ها تا سقف 1000 مشترک
  • پشتیبانی مشترکین

اگر اعتبار نسخه آزمایشی من به پایان برسد چه اتفاقی می افتد ؟

لیست تمامی آدرس ایمیل ها و خبرنامه هایتان در برنامه باقی می ماند،فقط شما قادر به ارسال ایمیل نخواهید بود.

اگر در دوره آزمایشی محصول را پسندیدید می توانید اقدام به ارتقاء پنل خود و پرداخت هزینه آن کنید .( لیست قیمت ها )

نویسنده : مهشید جز عباسچیان