اگر هنوز پلن A من منقضی نشده باشد، برای ارتقاء آن به پلن B چه مقدار باید پرداخت کنم؟

میزان مبلغ باقی مانده از پلن A از قیمت کل پلن B کسر خواهد شد و شما باید این ماب التفاوت را پرداخت کنید.

به طور مثال اگر شما پلن A که مبلغش 99$  می باشد را خریداری کنید و بعد از 6 ماه تصمیم به ارتقاء آن به پلن B بگیرید، حدود 50$  در اکانت شما باقی مانده است که این مبلغ از 198$  (مبلغ کل پلن B) کسر خواهد شد و شما مبلغی در حدود 150$  باید پرداخت کنید.

همچنین شما می توانید به منظور بررسی وضعیت اکانت خود بر روی گزینه "Plan and Billing info" در بالا سمت چپ اکانتتان کلیک کنید :

ستون قیمت یا Price : قیمت کل هر پلن را نشان می دهد.

ستون پرداخت برای ارتقاء یا Pay to upgrade : ماب التفاوت پلن فعلی شما با هر یک از پلن های دیگر را نمایش می دهد.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان