چگونه می توانم آدرس ایمیل هایم را در قالب یک فایل به برنامه ایمپورت کنم ؟

ارسال آدرس ایمیل تمام مشترکین در قالب یک فایل کار بسیار آسانی است.

شما می توانید از سه نوع فایل که با میلرلایت سازگار است، استفاده کنید :

  • comma separated values text files (.csv)
  • tab delimited text files (.txt)
  • Excel documents (e.g. .xls, .xlsx, .csv)

اما قبل از ایمپورت یک فایل به برنامه لازم است بدانید که :

  • اگر لیست شما فاقد هر نوع کلمه انگلیسی می باشد، مطمئن شوید که فایل شما به صورت using UTF-8 encoding دخیره شده است. اکثر ویرایشگر های متنی مثل Notepad و TextEdit امکان ذخیره به صورت using UTF-8 encoding را ارائه می دهند.
  • هنگامی که لیست خود را در قالب یک فایل اکسل به برنامه ایمپورت می کنید، مطمئن شوید که تمام آدرس ایمیل های شما در یک شیت از اکسل قرار دارند، زمانی که فایلی با چند شیت را وارد می کنید، برنامه فقط شیت اول فایل اکسل را ایمپورت می کند.

به این شیوه می توانید عمل کنید :

  1. در اکانت خود تب مشترکین یا Subscribers را کلیک کرده وارد آن شوید.
  2. گروه جدید را ایجاد کرده برای آن نامی تعیین کنید.    
      
     3.سپس بر روی "Add the first subscribers to your new group" کلیک کنید .
     4.در پنجره ای که برایتان باز می شود می توانید فایل مشترکینتان را که قبلا در رایانه خود ذخیره کرده اید انتخاب کنید.
 
    

     5.در انتها شما می توانید ستون های موجود رد فایل اکسل خود را با لیست custom fields ( فیلد های سفارشی ) خود مطابقت دهید.

    

نویسنده : مهشید جز عباسچیان