آدرس ارسال کننده یا Sender Address را کجا می توانم تغییر دهم ؟

به صورت پیش فرض همان آدرس ایمیلی که هنگم ثبت نام وارد می کنید به عنوان آدرس فرستنده در نظر گرفته می شود. ولی شما می توانید قبل از ارسال در انتهای هر خبرنامه آیکون چرخ دنده را فشار داده و بر روی "Edit subject and sender" کلیک کنید.

در اینجا شما می توانید آدرس دیگری را به عنوان آدرس فرستنده وارد کنید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان