صورت حساب های خود را کجا می توانم پیدا کنم ؟

پس از اینکه هر صورت حساب را پرداخت کردید، آنها در حسابتان بایگانی می شوند.

اگر می خواهید یک کپی از آن دریافت کنید :

  1. به حساب کاربری خ.د وارد شوید.
  2. گزینه Plan and Billing Info link را انتخاب کنید.

     3. تب Invoices را کلیک کنید
 

شما می توانید فاکتور های خود را در بروزر خود مشاهده کنید و یا اینکه در قالب فایل pdf تولید کنید و یا از آن ها پرینت بگیرید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان