چگونه می توان مشترکی را که قبلا لغو اشتراک کرده است، دوباره به حالت اشتراک فعال برگرداند ؟

این کار بسیار آسان است اما باید توجه داشته باشید تنها زمانی امکان پذیر است که مشترک به شما اجازه ارسال ایمیل را مجددا داده باشد.

به این شیوه می توانید عمل کنید :

   1. وارد هرکدام از گروه های مشترکین خود شوید،  ودر قسمت Show انخاب کنید که فقط لیست لغو اشتراک ها یا Unsubscribed users را به شما نمایش دهد.

  

   2. یکی از مشترکین را انتخاب کرده و آیکون چرخ دنده را برای اعمال تغییر کلیک کنید.

  

  3. گزینه Move to Active را کلیک کنید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان