ارسال ایمیل هایتان را خودکار سازی کنید

با مشترکینتان در تماس باشید و لحظات نابی را برایشان بسازید.

روند کاری پیچیده و مخصوصتان را ایجاد کنید؛ روی مبل بنشینید و تماشا کنید

اگر هوشمند باشید؛ به دنبال خودکار کردن روند ارسال کمپین های ایمیل مارکتینگتان هستید تا هم در هزینه ها صرفه جویی کنید و هم درآمد بالاتری کسب کنید.

ویژگیهای اصلی

ویژگی های قدرتمند ما، پایگاه داده مشترکین شما را گسترده تر میکند تا روابط طولانی مدتی با آنها برقرار کنید. برای استفاده از این ویژگی ها هیچ تخصص فنی لازم نیست!

Responsive image
تجدید یادآوری برای عضویت

قطعا به دنبال این هستید که مخاطبانتان را به تمدید عضویت تشویق کنید. پس چرا مزایای تمدید عضویت را به آنها نشان میدهید؟

Responsive image
کمپین های قطره ای

با مشترکینی که هنوز خرید نکرده اند ارتباط داشته باشید. این شانس را به آنها بدهید که شما و برندتان رابهتر بشناسند.

Responsive image
ایمیل خوش آمد گویی

ایمیل های فعالی بفرستید که اطلاعاتی درباره مزایای اشتراک در آن باشد. از این موقعیت به خوبی استفاده کنید تا در اولین برخورد تاثیر مثبت و دراز مدتی بر آنها بگذارید.

Responsive image
ایمیل برای سبد خریدهای رها شده

اگر وقتی مشتری ها سبد خریدشان را نیمه کاره رها میکنند برایشان ایمیل نمیفرستید؛ آنها را از دست میدهید. با یادآوری به آنها، درآمدتان را افزایش دهید.

Responsive image
ایمیل های تبریک تولد

یک ایمیل بسیار ساده و موثر برای اینکه توجهتان را به مشترکینتان نشان دهید.

Responsive image
مشترکینتان را بپرورانید

با مشترکینی که هنوز خرید نکرده اند ارتباط داشته باشید. این شانس را به آنها بدهید که شما و برندتان رابهتر بشناسند. .

Responsive image
به کارمندان تازه وارد توجه کنید

دریافت ایمیلی با عنوان «خوش آمدید» برای کارمندان جدید؛ این امکان را ایجاد میکند که آنها همیشه بدانند شما به آنها توجه نشان میدهید.