Under Construction

نتایج کمپین های ایمیل مارکتینگتان را تحلیل و تقویت کنید

SENDER با ویژگی های پیشرفته تحلیل ایمیل پیشرفته خود این امکان را به شما میدهد که نتایج کمپینتان را دقیقا تحلیل کنید و آن را بهبود بدهید.

Open & click tracking

ردیابی نرخ باز کردن و کلیک

میتوانید بلافاصله، ببینید چه کسی و در چه زمانی ایمیل ارسالی شما را باز کرده؛ روی لینک های موجود در آن کلیک کرده و…

Date & time analysis

تحلیل تاریخ و زمان

با این امکان متوجه میشوید چه ساعت هایی ایمیلتان با نرخ فعالیت بیشتری باز شده و میتوانید کمپین بعدیتان را با توجه به این نتایج برنامه ریزی کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید.

Date & time analysis
Click map

گراف کلیک ها

کدام لینک ها و دکمه های موجود در ایمیل، بیشترین توجه را از مشترکینتان دریافت کرده است؟ پاسخ این پرسش را در گزارش های تصویری میتوانید ببینید که کمک میکند کمپین های بعدیتان را موثرتر طراحی کنید.

Subscriber profiles

اطلاعات مشترکین

همه فعالیت های مشترکین (کلیک ها، باز کردن ها، زمان های فعالیت، لینک هایی که بیشترین تعداد باز شدن را دارند و...) ذخیره شده و اطلاعات پروفایل خریداران بالقوه شما به مرور کامل تر میشود. با استفاده از این اطلاعات میتوانید پیشنهادهایی برایشان بفرستید که نتوانند در مقابلش مقاومت کنند.

Subscriber profiles
Google Analytics integration

یکپارچه سازی با گوگل آنالیتیکس

اگر برای تحلیل داده های سایتتان از گوگل آنالیتیکس استفاده میکنید؛ SENDER میتواند به صورت خودکار لینک های موجود در خبرنامه را به آن ضمیمه کنید. با این روش می توانید ببینید خبرنامه ایمیلی شما چه تاثیری بر ترافیک سایت شما گذاشته است.