15 جمله شاعرانه در مورد ایمیل مارکتینگ

 1. بازاریابی مثل س-ک-س می ماند، هر کسی فکر می کند در آن فوق العاده است
 2. یک لیست مرتبط مرتب در ایمیل مارکتینگ از یک لیست خیلی بزرگ معلوم الحال بهتر است.
 3. ایمیل دارای یک سری از ویژگی های است که دیگر رسانه های تبلیغاتی این ویژگی ها را نمی توانند داشته باشند، تولید ارزش و امکان ارتباط بی واسطه با مخاطب
 4. از جملات طولانی استفاده نکنید، آنها معنای کمتری را انتقال می دهند
 5. مردم به شنیدن داستان بیش از نان شب نیاز دارند، برای آنها داستان بگویید
 6. بیش از آنکه استدلال کنید، تست کنید
 7. شروع کنید، امروز انجام دادن بهتر از فردا تکمیل انجام دادن است
 8. ثبت نام جزء خوش نواترین نشانه ها برای خرید است، تا زمانی که نخریده اند به آنها ایمیل ارسال کنید
 9. در هنگام طراحی عناوین ایمیل های خود فکر کنید که برای یک فیلم در حال طراحی دیالوگ تبلیغی هستید.
 10. قهرمان های داستان های خود را مخاطبان خود قرار دهید
 11. همیشه در فکر افزایش تعداد لیست ایمیل خود باشید، اعضای جدید به خرید نزدیکترند
 12. همیشه کاری که انجام می دهید را ادامه ندهید، درست است که این برای شما راحت تر است اما ممکن است کارهای دیگر نتیجه بخش تر باشد
 13. شخصی سازی فقط در مورد اسم و فامیل گیرنده های شما نیست، مهم تر از آن در مورد ارتباط محتوای شما با مخاطبان شماست
 14. اینکه بستر ایمیل ابزار ارزان قیمتی است دلیل نمی شود که شما محتوای بی کیفیت با آن ارسال کنید
 15. اینکه 14 جمله شد، جمله 15 ام را شما بگویید.