مردم به اعداد و ارقام اعتماد می کنند؛ پس از آنها استفاده کنید

آیا باورتان می شود که اکثر افرادی که ایمیل ارسالی شما را باز می کنند، آن را کامل مطالعه نمی کنند؟ اکثر مخاطبان شما به تیتر، واژه های پر رنگ شده، لیست ها و لینک ها توجه می کنند.

بررسی های تجربی و علمی نشان داده که اعداد چشمان انسان ها را ربوده و برای افراد کارکتر های جذابی هستند. حتی اگر در توده ای از کلمات و عبارات باشند، مخاطبان به سراغ جملاتی می روند که در آنها اعداد به کار رفته است. به نوعی معیار سنجش بسیاری از کاربران اعداد هستند.

درک هالپرن، از سوشال تریگرز (به انگلیسی: Social Triggers) گفته که  حتی اعداد می توانند اعتماد افراد را بدست بیاورند؛ به خصوص زمانی که از اعداد دقیق استفاده کنید.

اخیرا در دانشگاه اوهایو تحقیقاتی صورت گرفته که در نتایج آن عنوان شده که در ایمیل های ارسالی مربوط به محصولات متنوع، استفاده از قیمت به صورت صریح در ایمیل بیشتر باعث فروش شده به نسبت ایمیل هایی که در آنها مقایسه میان قیمت ها صورت گرفته است. محققان این نتیجه را گرفته اند که افراد درک بیشتری از یک عدد دارند تا مقایسه آن عدد با اعداد دیگر.

فراموش نکنید که استفاده از اعداد در تیتر ها باعث جلب توجه کاربران می گردد، برای مثال به نمونه های زیر توجه کنید:

-          89 دلیل که دیگر از شکر استفاده نکنید

-          6 راهکار مفید برای موفقیت در رسانه های اجتماعی

-          15% تخفیف برای کلکسیون تابستان 92