به جای صحبت در مورد محصولات روی نیازهای مشتریان خود صحبت کنید

مردم از ایمیل های که فقط فروش را فریاد می زنند خسته شده اند، به جای صحبت در مورد محصولات خود و تبلیغ آنها در مورد نیازهای حرف بزنید که محصولات شما آن نیازها را به خوبی برطرف می کنند.
مثلا اگر شما یک آژانس مسافرتی هستید که تورهای کیش را ارائه می کنید به جای اینکه اصرار به فروش کیش داشته باشید در مورد ویژگی جذاب سفر به کیش و تاثیر آن به آرامش مسافران خود حرف بزنید و یا اگر شما یک نرم افزار CRM می فروشید در مورد روشهای که CRM به فروش بیشتر کمک می کند صحبت کنید.
وقتی شما بتوانید نیاز مشتری به خوبی مشخص کنید و یا حتی یک نیازمندی جدید را برای ایشان ایجاد کنید، قطعا شما نزدیک ترین به مشتری برای فروش محصولات خود خواهید بود.
پس در ایمیل های ارسال خود به جای اینکه هر هفته مشتری خود را با تبلیغ تکراری محصولات خود آزرده خاطر کنید در مورد نیازهای صحبت کنید که مشتری برای رفع آنها نیاز به محصولات شما دارد و اینکه محصول شما چه ارزش افزوده ای را برای مشتری شما ایجاد می کند.
شما چرا وکی غذا می خورید؟ قطعا زمانی که گرسنه هستید و نیاز به تغذیه دارید، مشتریان تا زمانی که نیاز خود را درک نکنند به فکر رفع نیاز نخواهند افتاد؟
 
ارسال مداوم تبلیغ یک پرس کباب بناب به کسی که کاملا سیر است، چه حاصلی دارد؟