نسخه آزمایشی شامل چه امکاناتی می باشد ؟ صورت حساب های خود را کجا می توانم پیدا کنم ؟ آیا می توانم لیست آدرس ایمیل های مشترکینم را پاک کرده و مجددا لیستی جدید وارد کنم ؟ اگر هنوز پلن A من منقضی نشده باشد، برای ارتقاء آن به پلن B چه مقدار باید پرداخت کنم؟